Utstillingsavtalen

Utstillingsavtalen er en avtale som inngås mellom et utstillingssted og en kunstner og som sikrer kunstneren lønn for det arbeidet som er gjort med utstillingen. Norske Billedkunstnere jobber for øyeblikket med å utarbeide avtalen, i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer og Norske Kunsthåndverkere.

Utstillingsavtalen skal bestå av tre ulike deler:

  1. Utstillingshonorar: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som lønn for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke den arbeidstid en kunstner investerer i en utstilling, blant annet arbeid med administrasjon, nyproduksjon og tilrettelegging av verk, samt øvrig arbeid knyttet til utstillingen.
  2. Utstillingsvederlag: Vederlag som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket. 
  3. Produksjonsutgifter knyttet til produksjonen av kunsten.


Det eksisterer i dag en statlig Utstillingsvederlagsavtale som kun gjelder for statlige utstillingssteder, og ikke fylkeskommunale eller kommunale visningssteder. NBK ønsker å få til en forenkling og modernisering av avtalen, sett i sammenheng med å utvikle Utstillingsavtalen.

Det foregår for øyeblikket et statlig pilotprosjekt kalt utstillingshonorar, som skal sikre kunstnere lønn for arbeid på 12 statlig støttede utstillingssteder. NBK jobber for et liknende prøveprosjekt på kommune- og fylkesnivå skal komme på plass. Dette forutsetter friske midler fra fylke og kommune.