Status

- om kampanjen og hvor den står i dag

Norske Billedkunstnere sine 14 distriktsorganisasjoner skal engasjere og jobbe for Utstillingsavtalens betydning og legitime plass i det økonomiske kretsløpet knyttet til utstillingsvirksomhet.  De skal informere og bevisstgjøre, både kunstnere, utstillingssteder og politikere. 

Kampanjens mål er at kunstnerne og institusjonene jobber solidarisk sammen for å få økte bevilgninger, slik at det ikke går utover drift og formidlingsoppgaver. Kampanjen skal jobbe for at politikere skal gi utstillingsstedene friske midler slik at målet om lønn for kunstnernes arbeid med utstillinger skal kunne nås.

NBK sine distriktsorganisasjoner vil bruke ulike virkemidler for å nå politikere og presse lokalt, og for å skape oppmerksomhet om saken. De vil blant annet sende ut spørreundersøkelser til politiske partier for å undersøke partiene ståsted i kunstpolitiske saker, arrangere debattmøter og invitere lokale politikere og presse til dialog med kunstnere i deres atelier, for å øke forståelsen for kunstneres ubetalte arbeid med å lage utstillinger. 

Midlene til å drive kampanjen kommer fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.

 

Link til kampanjer i andre land:

Storbritannia: Paying Artists
Ireland: Visual Artists Ireland: ASK! Has the artist been paid?
USA: Working Artists and the Greater Economy

 

Relaterte saker: