Fakta

Fall i kunstnernes inntekter:
Siden 2006 har den norske gjennomsnittslønnen økt med 23%. Inntekten til billedkunstnere for kunstnerisk arbeid har sunket med 11,2% i samme periode. Rapporten “Kunstnerundersøkelsen 2013” er laget av Telemarksforskning på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rapporten “Kunstens autonomi og kunstens økonomi”:                           
Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien med Vigdis Moe Skarstein som utredningsleder. Rapporten “Kunstens autonomi og kunstens økonomi” ble lagt fram i januar 2015. Rapporten beskriver aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak for kunstfeltet. Rapporten slår blant annet fast at “Utstillingshonorar i prinsippet er et godt tiltak”.
                
Pilotprosjektet for utstillingshonorar:
Det foregår for øyeblikket et pilotprosjekt på 12 statlig støttede utstillingssteder hvor formålet er å sikre at kunstnere får inntekt fra utstillingsarbeidet, synliggjøre de reelle produksjonskostnadene ved utstillinger og ansvarliggjøre kunstinstitusjonene til å honorere kunstneres arbeid. NBK jobber for at et liknende prøveprosjekt på kommune- og fylkesnivå skal komme på plass med tilsvarende finansiering.

MU-avtalen i Sverige:
Sverige er et foregangsland med MU-avtalen som skal sikre kunstnere betaling for arbeid med utstillinger. MU-avtalen ble undertegnet mellom kunstnerorganisasjonene og staten i 2009. Likevel viser en analyse utført av svenske kunstnerorganisasjoner (KRO/KIF) at Moderna Museet kun bruker 0,6% av sine årlige budsjett på kunstnerne som stiller ut der.

Statens utstillingsvederlagsavtale:
Utstillingsvederlagsavtalen ble inngått mellom kunstnerorganisasjonen og staten i 1978.